Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

Cíle Nekupuj. Adoptuj!

Nekupuj. Adoptuj! vzniklo na jaře roku 2013 jakožto reakce na neutěšený stav, který panuje kolem opuštěných psů a koček. Iniciativa není útulkem pro zvířata. Zaměřuje se na identifikaci příčin, proč tak veliké množství zvířat strádá na ulicích a v útulcích, a následně pomáhá problém řešit. Nekupuj. Adoptuj! je svébytná iniciativa, která se administrativně řadí k Občanskému sdružení Beky.

 

Nekupuj. Adoptuj! v číslech:

V roce 2014 se podařilo vykastrovat celkem 157 koček, 26 kocourů a 3 feny.
Celkový počet zvířat, kterým jsme pomohli, byl však vyšší, a to přesně 217. V tomto čísle jsou zahrnuty především kastrace, v menší míře však i příspěvky na veterinární péči zvířat.
V roce 2014 jsme na naše dva transparentní účty č. 2900552854/2010 (sbírkový účet) a 2700418108/2010 přijali 161 935 Kč. Na pomoc zvířatům za stejné období od nás odešlo 154 913 Kč.

 

Spolupráce s médii:

Myšlenku Nekupuj. Adoptuj! se nám během roku 2014 povedlo prezentovat v následujících médiích:

 

Fundraising:

Za rok 2014 jsme organizovali celkem tři charitativní bazárky, na dalších dvou jsme byli hosty. Naše bazárky se konaly ve dnech 24.května, 13.listopadu a 15.prosince a celkový výtěžek z nich činil 40 380Kč.

Punk rocková skupina Totální nasazení uspořádala pro iniciativu Nekupuj. Adoptuj! benefiční koncert, který se konal 11.dubna 2014 v klubu Rock Café na Národní třídě v Praze. Kromě rozdávání letáků a šíření povědomí o problematice útulků jsme díky koncertu připsali na náš účet 13 000Kč.

Významnou finanční oporu představovala oslava šedesátých narozenin manželů Šmucerových, díky nimž jsme na naše aktivity získali 37 950Kč.

Též jsme byli vybráni organizátory festivalu Sunday Music Jam, jejíž jubilejní destátý ročník byl věnován právě Nekupuj. Adoptuj!

 

Vzdělávání široké veřejnosti, včetně dětí:

V rámci osvěty mezi občany vesnic a menších měst bylo rozneseno na 1 000 letáků, a to jednak univerzálních s důrazem na problematiku opuštěných zvířat (včetně nabídky řešení této otázky), tak i letáků kastračních (důvody, proč nechat kočky a feny kastrovat).
V rámci našich vzdělávacích aktivit jsme zkušebně navštívili odpolední družinu v ZŠ Chelčického a mateřskou školu Josefínka a Vendelínek, obě v Praze.
V prosinci vrcholila naše semestrální spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, kdy se konala akce pro studenty a veřejnost a Nekupuj. Adoptuj! bylo jejím hlavním tématem.
Na konci roku 2014 jsme vydali vzdělávací program pro děti základních škol, který se zabývá problematikou opuštěných zvířat. Program s názvem Kulich do škol je koncipován na dvě vyučovací hodiny a je zcela samostatný, tj. není nutno do školy přivádět odborníka z řad ochránců zvířat. „Kulicha“ jsme v tomto roce otestovali v několika pilotních třídách a od začátku roku 2015 se budeme snažit ho rozšířit do co nejvíce tříd po celé republice. Vzdělávacímu programu byl věnován díl Chcete mě?, viz výše.

 

Závěrem:

Nekupuj. Adoptuj! má jasně danou vizi do budoucna a malými krůčky k ní směřuje. V roce 2015 se plánujeme zabývat především šířením našeho vzdělávacího programu pro děti ve školách. Nadále se hodláme aktivně věnovat našemu kastračnímu programu, který jsme během minulého roku velmi úspěšně nastartovali a v němž spatřujeme veliký přínos pro blaho samotných zvířat. Tyto aktivity se neobejdou bez značných finančních zdrojů, budeme proto pokračovat v nejrůznějších fundraisingových aktivitách pro naši iniciativu. V neposlední řadě se chystáme působit na širokou veřejnost a její vztah k zodpovědnému přístupu ke psům a kočkám – to vše pomocí letákových akcí v jednotlivých lokalitách i skrze masová média.