Vydání výukového programu k ochraně psů a koček pro děti základních škol

TZ výukový program pro děti ZŠ – Nekupuj. Adoptuj!

Praha, 15.prosince 2014 – Iniciativa Nekupuj. Adoptuj! vydala výukový program pro děti základních škol s názvem Kulich do škol. Celý projekt je koncipován na dvě vyučovací hodiny a balíček obsahuje veškeré materiály tak, aby byl program plně samostatný a nevyžadoval účast odborníka z řad ochránců zvířat. Kulich do škol seznamuje děti s klíčovými pojmy ve vztahu k zodpovědnému přístupu ke psům a kočkám, které by dle našeho názoru měly vstoupit do povědomí široké veřejnosti. Důležitými tématy jsou komerční množitelé, drobní množitelé, výhody adopcí zvířat z útulků, kastrace atp.

Balíček Kulich do škol se skládá z několika materiálů. Nejdůležitějším je brožurka pro žáky s názvem Povídání o pejscích a kočičkách. Tu si žáci po vyučování odnesou domů, aby se mohli kdykoli v budoucnu k probíraným pojmům vrátit. Druhým vzdělávacím materiálem v balíčku je brožura pro vyučující, vychovatele nebo rodiče. Jejím cílem je seznámení lektorů či zájemců z řad široké veřejnosti s problematikou opuštěných psů a koček. Veškeré základní informace zde naleznou komplexně zpracované na jednom místě. Balíček dále obsahuje metodologii pro učitele (ta krok za krokem radí, jak hodinu koncipovat), CD s povídkou „Kulich Veliký vypravuje …“, kvíz k prověření znalostí a barevné placky se zvířátky jako motivace k lepším výkonům.

Bližší informace k programu jsou uvedeny na našich webových stránkách či v krátkém videu z natáčení pořadu Chcete mě?.

Výukový program Kulich se dětem moc líbí. Hravou formou si osvojí znalosti z péče o zvířata, ale i nové pojmy jako je  množírna, kastrace.  Protože je Kulich mezi žáky tak úspěšný, paní učitelky si bez pobízení chodí ke mně pro pomůcky a máme již pokrytý celý 1. stupeň,“ dodává Mgr. Iva Sulanová ze Základní školy Dr. Edvarda Beneše, která celý projekt se svými žáky testovala.

SONY DSC
SONY DSC