Se psem nebo kočkou do Chorvatska

Letos vás pojede trávit léto do Chorvatska o jednoho víc. Ne, tím nemyslíme žádnou radostnou událost v podobě dosud nenarozených potomků. Jednoduše jste se rozhodli vzít s sebou také svého zvířecího kamaráda. Nebo ho prostě jen nemá kdo hlídat. Jak to udělat, aby dovolená byla stále dovolenou a nezměnila se spíš ve stresující zážitek? A to pro vás oba. Čtěte, na co byste před cestou vstříc slunci neměli zapomenout.

Chorvatsko už v roce 2010, tedy ještě před samotným vstupem do EU, své podmínky pro vstup zvířat na území státu sladilo s podmínkami Unie. Vy k cestování potřebujete občanský průkaz, váš pejsek bude mít svůj pas. Plným názvem se tento dokument oficiálně jmenuje Pas zvířete v zájmovém chovu. Setkat se můžete i s označeními Europas nebo zkráceně prostě Pas zvířete. Vydat vám ho smí pouze veterinář, který je registrovaný krajskou veterinární správou.
V pasu naleznete údaje o zvířeti. (Mimochodem, vzhledem k tomu, jak báječně většina z nás vypadá na průkazových fotografiích, závidíme našim miláčkům fotografii v pasu nepovinnou.) Musí v něm být také zapsán majitel zvířete.
Aby vám pas mohl pro vaše zvíře vystaven, pes musí být očipován. Mikročip musí splňovat normy ISO 11784 nebo 11785. Pokud by čip tyto normy nesplňoval, jste coby majitel zvířete povinni zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení. Psa vám očipuje veterinář. Nikoli každý, takže se u toho svého nezapomeňte informovat. Minimálně by vás měl umět odkázat na konkrétní veterinární kliniku, na které vám pejska načipují. Veterinární lékař po očipování nalepí do pasu čárový kód čipu a napíše datum. Cenově vás čipování vyjde na částku v řádech stokorun, asi okolo 600-700 Kč. Vaše zvíře může být registrováno v Centrální evidenci zvířat a věcí a Národním registru majitelů zvířat. Registraci provede rovnou buď veterinář nebo vy sami. Pokud bude psa registrovat veterinář, ve výše zmíněné ceně čipování má už zakalkulovány registrační poplatky.
Oproti značení psů tetováním je čip stále čitelný, na rozdíl od obojku se známkou jej pejsek nemůže ztratit. Aplikace čipu je pohodlnější i pro zvíře samotné: je méně bolestivá než tetování. (Takže tetování bychom raději přenechali páníčkům.) Tady pozor, Chorvatsko má oproti ostatním zemím EU výjimku: V rámci povinné nutnosti identifikace zvířete se při cestě do Chorvatska váš pes bez čipu neobejde. Ostatní členské země tetování uznávají, je-li čitelné a pokud bylo prokazatelně provedeno dříve než v červenci 2011.
Další údaj, který váš čtyřnohý kamarád musí v pasu mít povinně zaznamenán, je platné očkování proti vzteklině. Informaci opět zanese do tohoto dokumentu veterinární lékař. Kdy je očkování platné? Jedince s chronickým sklonem podléhat prokrastinaci zklameme: pes nesmí být očkován dříve než před před rokem, ale ne později než tři týdny před samotnou cestou. Radíme tudíž opravdu nespoléhat na to, že očkování pořídíte na poslední chvíli.
Chystáte-li se cestovat se štěnětem, kterému jsou méně než tři měsíce, naočkované jej mít ještě nebudete. V tom případě je možná výjimka a vy se na cestu s pejskem vydat i tak můžete. Stejná situace nastává, pokud mezi dvanácti až šestnácti týdny už sice očkován byl, ale očkování ještě není platné.
Hodláte cestovat s poněkud početnější psí smečkou? V případě, že s sebou máte více než pět psů, musíte splnit ještě další podmínku: dvacet čtyři hodin před cestou musí být psi klinicky vyšetřeni. Vyšetření potvrdí, že zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy na místo určení. Dále potřebujete veterinární osvědčení o tom, že v místě původu psa jest příznivá nákazová situace.
Úplně stejné podmínky platí i tehdy, pokud se rozhodnete za krásami Jadranu vycestovat se svým mňoukajícím kamarádem. (S ohledem na povahu koček dodáváme: Spíše v případě, že se vaše kočka rozhodne vzít vás s sebou na dovolenou.)

Stručně tedy, na co pamatovat, než se vydáte na prázdniny na Jadran:

• mít zvíře očipované
• nechat mu vystavit pas
• mít platné očkování proti vzteklině (zvíře, ne vy)
Další informace a tipy k cestování najdete na spřáteleném webu Ubytování v Chorvatsku.cz: Nástrahy cesty do Chorvatska se psem.