Kastrační program koček na roudnicku

TZ kastrační program roudnicko

červenec 2014 – duben 2015

Důvodem vzniku Nekupuj. Adoptuj! bylo mimo jiné pomáhat psím a kočičím útulkům tím, že se iniciativa zaměří na příčiny toho, proč je v naší zemi počet opuštěných zvířat tak vysoký. Hlavními body činnosti se tedy stalo šíření informací o tom, proč je důležité kastrovat a nadále nemnožit svá zvířata. Zároveň s osvětou však bylo nutné rozjet i svůj kastrační program v lokalitách, kde se zvířata nekontrolovaně množí a záhy velmi strádají. První a zároveň největší lokalitou, kterou Nekupuj. Adoptuj! vzalo za svou a kde rozjelo svůj kastrační program, bylo okolí měst Roudnice nad Labem a Štětí.

Roudnicko jako lokalita byla vybrána proto, že zde iniciativa pomáhá zcela konkrétnímu útulku pro opuštěné kočky, a to Kočičímu domovu Sluníčko. Díky této spolupráci se situace s toulavými zvířaty průběžně monitoruje a celkový dopad je tak měřitelnější. Cílem kastračního programu je, aby již v brzkém budoucnu byla snaha „hmatatelná“. Útulek bude i nadále řešit případy opuštěných, týraných a zubožených koček, avšak zvířata budou přijímána ze vzdálenějších lokalit, a tak útulek nebude neustále čelit obrovskému náporu zubožených koček ze svého bezprostředního okolí.

Díky ochotným veterinářům a majitelce útulku Milaně Petráskové se iniciativě Nekupuj. Adoptuj! za rok 2014 (červenec – prosinec) podařilo zařídit kastrace 128 kočkám a 21 kocourům, což znamenalo finanční příspěvek ve výši 68 845 Kč. Za rok 2015 (leden – duben) iniciativa pomohla 126 kočkám za 58 050 Kč.

Kastrační program, jehož náklady hradí Nekupuj. Adoptuj!, je pro oblast Roudnicko ohromným přínosem. Jsme v této oblasti a v jejím širokém okolí jediným útulkem a problematika množení koček a jejich následné živoření na ulicích je zde přímo zoufalá. Obce na venkově tuto situaci odmítají řešit a já jsem vděčná, že toto sdružení finančně nahradilo jejich funkci. V rámci tohoto kastračního programu se vykastroval úctyhodný počet koček, což se jistě projeví  v nadcházejícím roce na menším počtu vyhozených a bezdomových koťat. Kastrace jsou jediný způsob, jak snížit počet bezprizorních zvířat a tím i zmírnit jejich utrpení. My jako útulek jsme velice vděčni Nekupuj. Adoptuj!, že se u nás mohl tento kastrační program realizovat,“ říká paní Petrásková.

Kastrační program v okolí Roudnice nad Labem a Štětí ukončila  iniciativa Nekupuj. Adoptuj! v dubnu 2015. Za 10 měsíců svého působení v této oblasti přispěla na kastraci 254 koček a 21 kocourů, a to za 126 895 Kč. Významnou částkou 20 000 Kč se na tomto preventivním programu podílela i kosmetická firma LUSH, která se dlouhodobě zabývá ochranou zvířat a životního prostředí.