Kastrace bezprizorních koček na Teplicku

upor.1Ve spojení s  kočičím útulkem Fousek o.s., který pomáhá kočkám v okolí Teplic v severních Čechách, jsme pomohli realizovat kastrace 10 koček bez domova.

Lokalita Úpořiny – 4 kočky
V bývalém drážním domku v obci Úpořiny krmil několik let kočky starý pán, který se však z domku musel odstěhovat a kočky zde zůstaly bezprizorní. Dlouhodobě se zde neustále rodila nemocná koťata, která většinou zemřela, protože zdravotní stav koček – matek nebyl dobrý. Některá přeživší koťata přejel vlak, neboť lokalita se nachází v těsné blízkosti vlakové tratě. Opuštěné kočky krmí dvě místní obyvatelky, které pomohly s odchytem několika koček a kocourů a pečovaly o kočky po kastraci. Některé plaché kočky se nepodařilo chytit, nicméně provedenou kastrací dojde k výraznému omezení neustálého rození nemocných koťat. Záměrem je vykastrovat i zbývající kočky z důvodu maximální redukce kočičí populace v této lokalitě.

Lokalita Dubí – 4 kočky
Ve městě je několik lokalit, kde se vyskytuje poměrně velké množství bezprizorních koček. Kastrace byla provedena u koček, které se vyskytovaly v zahrádkářské kolonii poblíž frekventované silnice E55. Kočkám i koťatům zde hrozily nejenom útoky od místních obyvatel, ale i smrt na silnici. Obyvatelka města, která kočky krmila, zabezpečila odchyt i odvoz k veterinárnímu lékaři. Kastrací se sníží výskyt koček v této lokalitě na únosnou míru.

Lokalita Proboštov, průmyslový areál – 2 kočky
V areálu je dlouhodobě ze strany zaměstnanců krmeno několik koček. Příznivé podmínky vedly k přemnožení populace. Situace se již stávala pro vedení společnosti neúnosnou a životy koček mohly být ohroženy. Zaměstnankyně společnosti proto zajistily odchyt zbývajících dvou koček. Ostatní kočky jsou již vykastrované.  Cíleně se v tomto areálu podařilo dosáhnout kastrace všech zde žijících koček a tím znatelně omezit jejich počet.

Na závěr přidáváme „drastické“ fotografie kočiček v narkóze. :-)
úp3

úp2